OBSAH:

Úvodní stránka


Tech. popis
Tech. údaje, výkres


Z provozu
Zástupci řady
Předchůdci řady


Galerie - zařízení
Galerie - vozy


Tiráž
Návštěvní kniha
Odkazy


Počet přístupů:

TOPlisthostuji na:


odkazy:


Předchůdci řady 100

E 423.0E 424.0E 436.0

E 436.0

Pro pražské spojky elektrifikované stejnosměrnou napěťovou soustavou 1500 V vyrobila lokomotivka ČKD v letech 1927 a 1928 celkem pět čtyřnápravových lokomotiv. První čtyři lokomotivy s maximální rychlostí 60 km/h ČSD označily řadou E 436.0 a pátou se změněným převodem na rychlost 90 km/h označily jako E 466.101. Lokomotiva E 436.004 byla vyrobena pod výrobním číslem 1080 roku 1928.

Skříň lokomotivy s čelními představky ukrývajícími pneumatickou a ventilační výzbroj lokomotivy spočívá pomocí kolébky a čtyř šroubovitých válcových pružin na rámech dvounápravových podvozků. Skříň je s kolébkou propojena svislým čepem, jenž pouze unáší skříň lokomotivy, neboť tažné a narážecí ústrojí je umístěno na čelnících podvozků. Dvounápravové podvozky mají lité rámy a jsou mezi sebou propojeny táhlem s kulovým uložením. Vypružení lokomotivy je provedeno pomocí listových pružin. Ve skříni lokomotivy se nalézají dvě stanoviště strojvedoucího a strojovna. Délka lokomotivy přes nárazníky je 12 090 mm. Pohon lokomotivy je proveden čtyřmi tlapově uloženými stejnosměrnými trakčními motory. Vždy dva motory jsou trvale spojeny v sérii. Řízení lokomotivy je spínáním odporů pomocí elektropneumatických stykačů se 13 jízdními stupni na sériovém a 7 na sérioparalelním spojení. Hmotnost lokomotivy je 65 tun.

Lokomotivy s trvalým výkonem 876 kW byly určeny pro přetahy osobních a hlavně nákladních vlaků po pražském uzlu, kde také sloužily až do přepojení trakčního napájení na napětí 3000 V dne 15. května 1962. Po tomto datu byly existující lokomotivy (E 436.002 a 004) předány do depa Tábor na místní trať z Tábora do Bechyně. Lokomotiva E 436.002 byla zrušena roku 1967 a lokomotiva E 436.004 sloužila až do roku 1972, kdy byla předána NTM. Poslední roky provozu jezdila E 436.004 jen se třemi funkčními trakčními motory místo čtyř. Po provedené opravě roku 1983 je lokomotiva provozní a využívána byla v čelech historických vlaků na trati z Tábora do Bechyně. Na jaře 2002 byl opraven jeden z trakčních motorů a příslušná převodovka, takže lokomotiva může jezdit i na paralelu. Lokomotiva E 436.004 byla označena i podle nového schematu, bylo jí přiděleno číslo 103.004.


Hlavní technické údaje:

Uspořádání dvojkolí:Bo´ Bo´
Trvalý výkon:876 kW
Maximální rychlost:60 km/h
Hmotnost ve službě:65 tun
Délka přes nárazníky:12 090 mmAž do listopadu 2006 (kdy byla přesunuta do depozitáře NTM v Chomutově) se E 436.004 nalézala v depu Tábor, kde ji také 28. srpna 2004 zachytil autor fotografie (foto PhDr. Zbyněk Zlinský)E 423.001 s E 436.004 ve svém novém domově - depozitáři NTM v Chomutově 30. června 2007 (foto Karel Mikolášek)