OBSAH:

Úvodní stránka


Tech. popis
Tech. údaje, výkres


Z provozu
Zástupci řady
Předchůdci řady


Galerie - zařízení
Galerie - vozy


Tiráž
Návštěvní kniha
Odkazy


Počet přístupů:

TOPlisthostuji na:


odkazy:


Předchůdci řady 100

E 423.0E 424.0E 436.0

E 423.0 "Adamovka"

V roce 1927 vyrobila Akciová společnost pro stavbu strojů a mostů v Adamově dvě lokomotivy, které ČSD označily jako E 423.001 a 002. Po připojení Adamovských strojíren ke koncernu Škoda byly obě lokomotivy dodatečně zařazeny do seznamů lokomotiv vyrobených ve Škodě Plzeň pod továrním označením 3ELo1 a výrobními čísly 892 a 893.

Lokomotivy jsou čtyřnápravové o uspořádání pojezdu Bo´Bo´ a jednou středovou kabinou strojvedoucího. Elektrickou výzbroj umístěnou v obou představcích dodala pro obě lokomotivy anglická firma Metropolitan Vickers comp., ale některé části výzbroje byly z produkce továrny ŠKODA Plzeň (například kompresorové motory MK 24-16/2). Rám lokomotivy s kabinou strojvedoucího a představky spočíval pomocí dvou čepů a kluznic na dvou dvounápravových podvozcích, na jejichž vnějších čelech se nalézalo narážecí a tažné ústrojí. Pohon zajišťují čtyři stejnosměrné tlapové trakční motory, které jsou po dvou zapojené trvale do série. Řízení lokomotivy je pomocí elektropneumatických stykačů ve 12 stupních v sériovém a 11 stupních v sérioparalelním zapojení.

Obě lokomotivy byly po převzetí a technicko-bezpečnostní zkoušce podrobeny zkušebním jízdám s měřícím vozem na trati Vysočany - Vítkov. Poté byly nasazeny do provozu na pražských elektrifikovaných spojkách s napětím 1500 V. ČSD zpočátku nedisponovaly žádnou opravnou el. lokomotiv, takže byly opravy zadávány výrobci. V pražském železničním uzlu vydržely až do přepnutí napájecího napětí z 1500 V ss na 3000 V ss dne 15. května 1962. Po tomto datu byly předislokovány na elektrifikovanou místní dráhu Tábor - Bechyně. Zde setrvaly jen krátce, brzy byly přesunuty pro svůj nízký nápravový tlak a lepšímu působení na traťový svršek při průjezdu oblouky na druhou elektrifikovanou lokálku Certlov - Lipno n. Vlt.. Na lipenské trati se objevovaly už v 50. letech, kdy vypomáhaly na nákladních vlacích při stavbě přehrady. Ve Vyšším Brodě byly provozovány až do příchodu lokomotiv řady E 426.0 (113) roku 1973. Téhož roku byla lokomotiva E 423.001 předána NTM jako neprovozní exponát. E 423.002 byla roku 1974 zrušena a později sešrotována. V roce 2003 byla E 423.001 znovuzprovozněna a nasazena na osobní vlaky při oslavách 100 let trati Tábor - Bechyně. Lokomotiva E 423.001 byla označena i podle nového schematu, bylo jí přiděleno číslo 102.001.


Hlavní technické údaje:

Uspořádání dvojkolí:Bo´ Bo´
Trvalý výkon:540 kW
Maximální rychlost:50 km/h
Hmotnost ve službě:50 tun
Délka přes nárazníky:11 400 mmE 423.002 s nákladním vlakem ve stanici Vyšší Brod klášter někdy v 50. letech, kdy sem byla zapůjčena jako výpomoc během stavby lipenské přehrady (foto archiv Luboš Klečatský)

E 423.001 s nákladním vlakem projíždí traťový úsek Vyšší Brod klášter - Čertova Stěna při rozloučení s provozem pod 1500 V ss dne 17. října 2003 (foto Jan Kubeš)

E 423.001 byla dne 17. října 2003 mimořádně nasazena na vozbu manipulačních vlaků na trati Rybník - Lipno nad Vltavou, snímek ji zachytil během pobytu ve stanici Vyšší Brod klášter (foto Luboš Klečatský)

E 423.001 s nákladním vlakem vjíždí 17. října 2003 do stanice Rybník (foto Jan Kubeš)

E 423.001 dne 17. října 2003 s manipulačním vlakem ve stanici Rybník (foto Luboš Klečatský)

"Adamovka" E 423.001 projíždí 17. října 2003 nádherným traťovým úsekem Čertova Stěna - Loučovice (foto Luboš Klečatský)

Do 3. listopadu 2006 odpočívala lokomotiva E 423.001 v remíze ve Vyšším Brodě. V noci byla převezena do Českých Budějovic (viz foto), odkud po dvoudenním stání odjela do Tábora a pak do své nové domoviny v Chomutově (foto Josef Rákos)

Dne 3. listopadu 2006 v areálu depa České Budějovice (foto Josef Rákos)

V areálu depa České Budějovice dne 3. listopadu 2006 (foto Josef Rákos)Spolu s E 436.004 ve svém novém domově - depozitáři NTM v Chomutově 30. června 2007 (foto Karel Mikolášek)