OBSAH:

Úvodní stránka


Tech. popis
Tech. údaje, výkres


Z provozu
Zástupci řady
Předchůdci řady


Galerie - zařízení
Galerie - vozy


Tiráž
Návštěvní kniha
Odkazy


Počet přístupů:

TOPlisthostuji na:


odkazy:


Technický popis řady 100 (E 422.0)

Lokomotivy řady E 422.0 jsou skříňové konstrukce se dvěma dvounápravovými podvozky. Podvozky mají svařovaný rám z plechů se středním příčníkem. Dvojkolí jsou v podvozcích vedena svislými čepy. Odpružení lokomotivy je zajištěno v primárním stupni šroubovitými válcovými pružinami, které jsou umístěny vždy po dvou u každého kola. V sekundárním stupni je odpružení zajištěno podélnou listovou pružnicí umístěnou na hlavním příčníku každého podvozku. V podvozcích jsou trakční motory uchyceny tlapově pomocí kluzných ložisek. Přenos kroutícího momentu od trakčních motorů k nápravám zajišťuje jednostranný ozubený převod, jehož kryt současně plní funkci nádrže mazacího oleje. Kotvy trakčních motorů byly již z výroby vybaveny valivými ložisky. Skříň s hlavním rámem leží na každém podvozku pomocí čtyř kluznic.

Vlastní skříň lokomotivy spočívá přímo na hlavním rámu. Hlavní rám sestávající z podélníků a příčníků je svařen z ocelových plechů. Půdorysně je skříň dělena na dvě kabiny strojvedoucího, zavazadlový oddíl a strojovnu. Do kabin je vstup pomocí dveří vedoucí na stanoviště z obou stran. Z čelního stanoviště strojvedoucího je možno vstoupit pomocí jednokřídlých dveří do zavazadlového oddílu. Ze zadního stanoviště pak do strojovny. Do zavazadlového oddílu je možný přístup pomocí posuvných dvoukřídlých dveří v každé bočnici. Všechny vnější dveře mají horní část prosklenou, okna dveří do zavazadlového oddílu jsou navíc vybaveny vnitřní ochrannou mříží. Denní světlo do strojovny prostupuje pomocí dvou obdélníkových oken v každé bočnici. Ve strojovně se nachází hlavní kontrolér s pneumatickým pohonem, kompresory a elektrické přístroje. Prostorové řešení strojovny umožňovalo strojvedoucímu se pohybovat po strojovně i při zdvihnutých sběračích.

Brzdovou výstroj tvoří elektrodynamická odporová brzda, tlaková samočinná a přídavná brzda a brzda ruční. Ruční brzda ovládána ze stanovště strojvedoucího působí pouze na přilehlý podvozek. Jako zdroj stlačeného vzduchu byly z výroby dodány dva kompresory W 115/80 s výkonem 50 m3 za hodinu. Vzhledem k nedostatečnému výkonu kompresorů hlavně v nákladní dopravě došlo k jejich nahrazení výkonějším kompresorem K1 s výkonem 120 m3 za hodinu. Kompresory se nacházejí ve strojovně uprostřed levé bočnice (za žaluziemi sání kompresorů). Hlavní vzduchojem je na spodku hlavního rámu mezi podvozky.

Lokomotiva odebírá proud z troleje pomocí dvou pneumaticky ovládaných pantografů (z výroby typ 1 PP, od 60. let typ 14 PP), které jsou umístěny na střeše na čtveřici ocelových konzol. Každý pantograf má vlastní bleskojistku. Od pantografů prochází energie přes odpojovače sběračů, hlavní rychlovypínač a diferenciální proudové relé ke čtyřem stejnosměrným seriovým čtyřpólovým trakčním motorům AD 3643 cP. Otáčky trakčních motorů se regulují třemi způsoby: pomocí spínáním předřadných odporů, spojování motorů do série/paralelu, či zeslabováním buzení. Trakční odporník slouží krom regulace napětí trakčních motorů i pro maření energie v rámci brzdění EDB. Lokomotiva má 25 jízdních stupňů na sériovém spojení trakčních motorů, 19 stupňů na sérioparalelu a tři stupně šuntovací. Napájení pomocných pohonů je zajištěno odbočkou před hlavním vypínačem. Pomocné pohony sestávají ze dvou motorů kompresorových soustrojí, motor ventilátoru trakčního odporníku a nabíjecí dynamo palubní sítě o napětí 48 V. Lokomotiva je vybavena napájením elektrického topení vlaku.