OBSAH:

Úvodní stránka


Tech. popis
Tech. údaje, výkres


Z provozu
Zástupci řady
Předchůdci řady


Galerie - zařízení
Galerie - vozy


Tiráž
Návštěvní kniha
Odkazy


Počet přístupů:

TOPlisthostuji na:


odkazy:


Vývoj a provoz řady 100 (E 422.0)

Vývoj

Jedním z cílů poválečné obnovy parku hnacích vozidel byla i náhrada lokomotiv na tratích s rúznými specifiky. Vedle úzkorozchodných tratí, kam šly nové motorové lokomotivy řady TU 47.0 (dnes řada 705.9), byly takovými tratěmi i dvě elektrifikované jihočeské lokálky Tábor - Bechyně a Rybník (do roku 1953 Certlov) - Lipno nad Vltavou napájené napětím 1 500 V. Na obou tratích byla doprava zajišťována pouze elektrickými vozy, které se ve stoupající nákladní dopravě stávaly velmi rychle nevyhovujícími. To vše mělo vliv na jejich koncepci - lokomotivy měly být lehké a měly mít zavazadlový oddíl. Koncem 40. let byla zadána výroba lokomotivce ČKD, ale v rámci reorganizace průmyslu byla roku 1950 zakázka převedena na lokomotivku Škoda Plzeň. Malý význam zakázky měl za následek neustálé odsouvání a tak první lokomotiva řady E 422.0 byla vyrobena až roku 1956. Zbylé tři lokomotivy byly vyrobeny následující rok. Vzhledem k roku výroby řady E 422.0 je nutné podotknout, že jde o původní československou konstrukci lokomotiv, která nemá mnoho společného se souběžně vyráběnými elektrickými lokomotivami.

Provoz

Lokomotivy byly ČSD předány během roku 1957. Jako první byla předána v lednu 1957 lokomotiva E 422.001, ostatní lokomotivy následovaly až v druhé polovině téhož roku. Schvalovací a provozní zkoušky byly prováděny od ledna do dubna 1957 na lokomotivě E 422.001. Po zkouškách se lokomotiva vrátila na úpravy k výrobci. Po provedených úpravách byla v červenci 1957 nasazena do provozu v depu Vyšší Brod na trať Rybník - Lipno nad Vltavou. V srpnu, září a listopadu sem byly dodány i lokomotivy E 422.002 - 004. Roku 1959 byla lokomotiva E 422.001 přeložena do Tábora na trať Tábor - Bechyně, která se stala jejím hlavním působištěm. Lokomotivy sloužily hlavně v nákladní dopravě. Sice měly nižší výkon než stroje řad E 423.0 a E 436.0 z pražských spojek, ale i tak přispěly ke zvýšení normativů zátěže v nejobtížnějších úsecích.

Docházelo k různě dlouhým zápůjčkám mezi oběma depy. E 422.002 tak jezdila v Táboře v období od září 1960 do srpna 1961, od dubna 1963 do ledna 1964 a od června 1966 do června 1973. Tamtéž se v období od září 1965 do června 1966 podívala i lokomotiva E 422.003. Od října 1973 do června 1975 byla ve Vyšším Brodě v provozu táborská E 422.001.

Velkou změnu pro provoz lokomotiv řady E 422.0 znamenaly roky 1973 a 1974. Tehdy byly na obě trati dodány lokomotivy řady E 426.0 (dnes řada 113). To mělo za následek vyřazení všech prvorepublikových lokomotiv a zbývajících elektrických vozů. Pro řadu E 422.0 se stěžejními výkony stala osobní doprava, kde byla hojně využívána EDB. V nákladní dopravě se poté objevuje jen jako záskok za své nové kolegyně. Roku 1988 došlo k přeznačení hnacích vozidel ČSD, což se dotklo i "kapesních bobin" - řada E 422.0 byla po novu řadou 100.

Roku 1991 dostala lokomotiva 100.001 po opravě ve Vrútkách nový lak, který odpovídal povýrobnímu laku. Lokomotiva nebyla již v Táboře turnusována a sloužila jako záložní stroj, či jako hnací vozidlo historických vlaků. Vyšebrodské lokomotivy řady 100 byly turnusovány až do roku 1996, kdy byly dodány dvě upravené lokomotivy řady 110.1. Tím byla pokryta turnusová potřeba pouze modernějšími stroji a "kapesní bobiny" se staly pouze záložními stroji.

Jako první zrušenou lokomotivou se stala 100.004 ke dni 20.11.1997. Sešrotována byla o rok později v Tlumačově. Roku 1999 byla z provozu odstavena i 100.002, načež se stala zdrojem náhradních dílů. Zrušena byla ke dni 15.9.2003. Poslední stroj zasahující do pravidelného provozu, jímž byla vyšebrodská 100.003, byl odstaven dne 16. května 2002 pro slabé obruče. Dne 17.10.2003 byly stroje 100.001 a 100.003 nasazeny na pár vlaků mezi Rybníkem a Vyšším Brodem, čímž se tato trať rozloučila jak s "kapesními bobinami", tak i s provozem pod napětím 1 500 V ss. O měsíc později byly lokomotivy 100.002 a 003 z Vyššího Brodu přesunuty do Tábora.

V Táboře byla navržena 100.003 na zrušení, avšak v květnu 2004 byla ze seznamu rušených vozidel vyjmuta a následně byla převezena do muzea Lužná u Rakovníka jako budoucí muzejní exponát. Lokomotiva 100.002 by měla být také zachována, neboť je zvažováno umístění na pomník ve stanici Vyšší Brod, kde by měla připomínat dřívější stejnosměrný provoz na této trati. Dne 12. listopadu 2006 došlo společně s E 423.001 a E 436.004 k převezení "bobinky" 100.002 do Chomutova. Provozním zástupcem řady nadále zůstává 100.001 v Táboře.